Vzdělávací moduly

Seznam jednotlivých vzdělávacích modulů, které budou zpracovány v rámci projektu "Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií".

Kapitola I. Dopravní a liniové stavby (ČÁST 5)

Motorová trakce

Motorová trakce používá k pohonu lokomotiv a motorových vozů spalovacích motorů. Provoz motorovými vozy v osobní dopravě má u nás delší tradici než motorové lokomotivy. Motorové vozy dosáhly širokého uplatnění a rozvoje především v osobní dopravě na provozně méně zatížených vedlejších tratích a při použití lehkých motorových jednotek v dálkové přepravě osob v příměstské dopravě.

Motorová trakce je výhodná:

  • celkovou účinností danou účinností spalovacího motoru,
  • okamžitou použitelností,
  • snadnou obsluhou,
  • rychlým zavedením do provozu bez velkých nároků na pevná zařízení,
  • časovou nezávislostí na přívodu el. energie,
  • velkým dosahem.

Nevýhody motorové trakce:

  • vyšší pořizovací náklady tažných vozidel,
  • vyšší nároky na údržbu,
  • negativní vliv provozu na životní prostředí.

Motorové lokomotivy mají největší uplatnění v posunovací službě, na vlečkách a u manipulačních vlaků.

1.10      Doprava ve městech