Modul - FAST8 - Dopravní stavby

garant: Ing. Eva Ožanová

Okruhy:

 • Příprava a ekonomika dopravních staveb
 • Dopravní a liniové stavby
 • Spodní stavba dopravních staveb

Učební opora:

Kapitola I. Dopravní a liniové stavby (ČÁST 5)

Motorová trakce

Motorová trakce používá k pohonu lokomotiv a motorových vozů spalovacích motorů. Provoz motorovými vozy v osobní dopravě má u nás delší tradici než motorové lokomotivy. Motorové vozy dosáhly širokého uplatnění a rozvoje především v osobní dopravě na provozně méně zatížených vedlejších tratích a při použití lehkých motorových jednotek v dálkové přepravě osob v příměstské dopravě.

Motorová trakce je výhodná:

 • celkovou účinností danou účinností spalovacího motoru,
 • okamžitou použitelností,
 • snadnou obsluhou,
 • rychlým zavedením do provozu bez velkých nároků na pevná zařízení,
 • časovou nezávislostí na přívodu el. energie,
 • velkým dosahem.

Nevýhody motorové trakce:

 • vyšší pořizovací náklady tažných vozidel,
 • vyšší nároky na údržbu,
 • negativní vliv provozu na životní prostředí.

Motorové lokomotivy mají největší uplatnění v posunovací službě, na vlečkách a u manipulačních vlaků.

1.10      Doprava ve městech