Modul - CDV4 - Železniční doprava

garant: doc. Ing. Vladimír Adamec, Ph.D.

Okruhy:

  • Příklady rizikových faktorů na železničních přejezdech a možnosti jejich odstraňování
  • Zabezpečovací technika v železniční dopravě
  • Hlukové mapování a metodika zpracování akčních plánů pro okolí hlavních železničních tratí
  • Mechanizace a provádění železničních staveb
  • Zapojení železniční dopravy do integrovaných dopravních systémů
  • Ekologické aspekty železniční dopravy

Učební opora: