Modul - FS3 - Dopravní a manipulační technika

garant: doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.

Okruhy:

  • Nové technologie zlepšování tekutosti v skladovacích a manipulačních systémech
  • Nové poznatky v provzdušňování svislých skladovacích systémů sypkých hmot
  • Nové technologie v oblasti pásových dopravníků
  • Důlní doprava a aspekty důlní dopravy
  • Tvorba povrchových struktur práškových hmot při vibrační dopravě
  • Tvarovitost a výzkum morfologie částic hmoty
  • Charakteristika tekutosti materiálu ve skladovacích systémech a alternativy jejich zlepšování

Učební opora: