Kapitola II. Spodní stavba dopravních staveb (ČÁST 2)

c)    Rozepřené nebo kotvené v jedné úrovni

Hloubky nad 8 m.

Rozpěrná konstrukce - tlak, ohyb

Náročné je posouzení trvalých konstrukcí (stropy) kdy bereme do úvahy:

  • plné zatížení zemním tlakem a vodou,
  • min. zatížení zemním tlakem a vodou,
  • max. a min. zatížení stropů.

Zásady výpočtu

Obecné snížení deformace:

  • prodloužení kotvy,
  • zvětšení kotevní síly (počtu kotev),
  • náhradou některé řady kotev rozepřením.
  • umístěním rozpěr mezi řady kotev

There are currently no posts in this category.