Realizační tým

 

Manažer projektu doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Finanční manažer Ing. Marcela Zahnašová
Administrátor
Koordinátor
Ing. Aleš Procházka, VŠB-TUO
  doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D, VŠB-TUO
  Ing. Alena Daňková, CDV, v.v.i.
  Ing. Lubomír Gogela, NSK, o.s.