Přihláška konference

Úvodní konference k projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0150 "Zvýšení vědeckovýzkumného potenciálu pracovníků a studentů technických vysokých škol v oblasti dopravy a nových dopravních technologií" se uskuteční v pátek 21. května 2010, 8:30 hod., Nová Aula VŠB-TU Ostrava, posluchárna NA2. Pro bližší informace a přihlášky pro Vaši účast zasílejte včetně Vašeho jména a příjmení na kubesjiri@email.cz.