Základní údaje projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0150
Žadatel: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneři: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, Národní strojírenský klastr, o.s
Celkové náklady projektu: 2 852 925,13 Kč
Délka projektu 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Anotace

Anotace

Hlavním cílem projektu je implementace myšlenek vědy a výzkumu (VaV) do širokého povědomí a tím dosažení cílené systematické odborné vzdělávání studentů VŠ, akademických pracovníků VŠ, ostatních pracovníků VŠ a zájemců o VaV činnost na VŠ.

V rámci tohoto projektu budou probíhat aktivity související s posilněním vědomí vedoucí k samotné popularizaci vědního oboru - doprava v kontextu strojírenství. Nejsilnější stránkou projektu je zapojení se do pevnější struktury partnerů a koncepce mezipartnerského "Team -Building" pro lepší propojení VaV se vzdělávacím procesem a přípravy budoucích erudovaných absolventů v oblasti VaV schopných týmové spolupráce po příchodu do praxe.

Žadatelem projektu je VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy ve spolupráci s Fakultou stavební a Centrem Nanotechnologií (VŠB-Technická univerzita Ostrava), partnerem projektu je Národní strojírenský klastr, o.s. (NSK, o.s.) a Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno (CDV, v.v.i.).

Projekt je koncipován do 11. vzdělávacích modulů realizovaných na VŠB-TU Ostrava Fakultě strojní, Fakultě stavební, Centrem nanotechnologií a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., Brno a to v těchto rámcových tématech (vzdělávacích modulech):

Zapůjčení autobusu na CNG pro Ostravu

Prezentace projektu

Příloha Velikost
Prezentace v PDF ke stažení5.66 MB

Plánování dopravy VIDEO